22. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 25.11.2004 (Portál hlavního města Prahy)