23. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 16.12.2004 (Portál hlavního města Prahy)