24. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 27.1.2005 (Portál hlavního města Prahy)