25. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 24.2.2005 (Portál hlavního města Prahy)