27. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 28.4.2005 (Portál hlavního města Prahy)