28. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 26.5.2005 (Portál hlavního města Prahy)