29. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 23.06.2005 (Portál hlavního města Prahy)