2. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 12.12.2002 (Portál hlavního města Prahy)