30. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 01.09.2005 (Portál hlavního města Prahy)