zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 20.10.2005 (Portál hlavního města Prahy)