32. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 24.11.2005 (Portál hlavního města Prahy)