33. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 15.12. 2005 (Portál hlavního města Prahy)