34. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 26.01.2006 (Portál hlavního města Prahy)