35. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 23.2.2006 (Portál hlavního města Prahy)