36. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 30.3.2006 (Portál hlavního města Prahy)