37. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 27.4.2006 (Portál hlavního města Prahy)