38. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 25.5.2006 (Portál hlavního města Prahy)