39. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 29.6.2006 (Portál hlavního města Prahy)