3. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 19.12.2002 (Portál hlavního města Prahy)