4. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 23.1.2003 (Portál hlavního města Prahy)