6. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 27.3.2003 (Portál hlavního města Prahy)