7. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 24.4.2003 (Portál hlavního města Prahy)