9. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 26.6.2003 (Portál hlavního města Prahy)