11. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 29.11. 2007 (Portál hlavního města Prahy)