13. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 24.1.2008 (Portál hlavního města Prahy)