20. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 30.10. 2008 (Portál hlavního města Prahy)