21. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 27.11.2008 (Portál hlavního města Prahy)