25. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 26.3.2009 (Portál hlavního města Prahy)