26. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 23.4.2009 (Portál hlavního města Prahy)