28. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 18.06. 2009 (Portál hlavního města Prahy)