30. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 22.10.2009 (Portál hlavního města Prahy)