31. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 26.11. 2009 (Portál hlavního města Prahy)