33. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 28.1.2010 (Portál hlavního města Prahy)