34. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 25.2.2010 (Portál hlavního města Prahy)