37. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 30.4.2010 (Portál hlavního města Prahy)