39. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 17.6.2010 (Portál hlavního města Prahy)