3. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 25.1.2007 (Portál hlavního města Prahy)