40. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 16.9.2010 (Portál hlavního města Prahy)