4. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 22.2.2007 (Portál hlavního města Prahy)