6. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 26.4.2007 (Portál hlavního města Prahy)