8. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 21.6.2007 (Portál hlavního města Prahy)