13. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 26.01.2012 (Portál hlavního města Prahy)