14. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 23.2.2012 (Portál hlavního města Prahy)