17. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 24.5.2012 (Portál hlavního města Prahy)