18. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 21.6.2012 (Portál hlavního města Prahy)