19. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 20.9.2012 (Portál hlavního města Prahy)