1. mimořádné zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 24.3.2011 (Portál hlavního města Prahy)