21. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 29.11.2012 (Portál hlavního města Prahy)