22. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 13.12.2012 (Portál hlavního města Prahy)