23. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 24.1.2013 (Portál hlavního města Prahy)